Jegyzőkönyv

A Ratis Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-668454, székhely: 1037 Budapest, Törökkő utca 5., levelezési cím: 1037 Budapest, Törökkő utca 5.), mint a(z) MAFŐNIX Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 06 09 022254 , székhely: 6722 Szeged, Bécsi körút 23.) Fővárosi Törvényszék 13.Fpk.01-13-004066/34. sz. végzése által kijelölt felszámolójaként tájékoztatom a T. érdeklődőket, hogy a Cégközlönyben 2017. március 03. napján meghirdetett az EÉR rendszeren pedig P697362 technikai számú pályázati felhívás rendszerhiba folytán nem jelent meg.

Továbbá tájékoztatom a T. érdeklődőket, hogy az adós társaság egyezségkötési szándékot jelentett be, ennek meghiúsulása esetén az értékesítő megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítésre. Az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.

Kérem tájékoztatásom elfogadását.

Budapest, 2017.03.30.


Cstv. 63/B. § (1) bek. szerinti felhívás

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a folyamatban lévő ügyek táblázatában egyszerűsített típusba sorolt felszámolások befejezésére várhatóan a Cstv. 63/B. § (1) bek. szerinti egyszerűsített eljárással kerül Kérjük a Tisztelt Hitelezőket, hogy amennyiben tudomásuk van a megjelölt adós társaságok bárhol fellelhető vagyonáról (ideértve az ingatlan- és ingó vagyont, a követeléseket és a vagyoni értékű jogokat is), azt 15 napon belül szíveskedjenek a felszámoló felé bejelenteni.


Home   |   Contact